your network creates your networth

VROUWEN NETWERK BERGEN

De belangrijkste activiteit van het vrouwen netwerk bergen is de maandelijkse netwerkbijeenkomst. Iedere tweede woensdag van de maand komen de leden samen voor een borrel en een diner – maar vooral voor elkaar. De avonden functioneren als platform voor ondernemende vrouwen om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en contacten te leggen. Op iedere netwerkavond is er een speciale activiteit, zoals een bedrijfsbezoek, een spreker of een workshop. Deze activiteiten zijn altijd werk-gerelateerd en bedoeld om inspiratie op te doen.

Networking is not collecting contacts.
Networking is about planting relations.

_ misha.at

vnb-ontmoeting-fiets

VEELZIJDIGE LEDEN

Bij het vrouwen netwerk bergen borrelt de reisbranche met de medische sector, juristen praten met kunstenaars en de horeca zit aan tafel met de coach. Totaal verschillende werelden ontmoeten elkaar (en komen meer overeen dan gedacht).

LEDEN

De leden van het vrouwen netwerk bergen houden contact met elkaar via Linkedin en / of Facebook.

BESTUUR

Het bestuur wordt gevormd door
Elles Kloosterman / Annelies Kuijs / Nini Viëtor / Regien Strategier / Ank Dorscheidt

bestuur-vnb