Lidmaatschap

VEELZIJDIGE LEDEN
Bij het Vrouwen Netwerk Bergen borrelt de reisbranche met de medische sector, juristen praten met kunstenaars en de horeca zit aan tafel met een coach. Totaal verschillende werelden ontmoeten elkaar en komen meer overeen dan gedacht.

Klik op STATUTEN en op HUISHOUDELIJK REGLEMENT voor meer informatie.

LID WORDEN
Het Vrouwen Netwerk Bergen is een netwerk voor vrouwelijke ondernemers en voor hoger opgeleide vrouwen die wonen of werken in de gemeente Bergen (NH). Dat betekent dat het om de plaatsen Bergen, Egmond en Schoorl gaat.
Netwerken is geven en nemen, halen en brengen. Het Vrouwen Netwerk Bergen streeft ernaar een platform te zijn, waarin leden daadwerkelijk iets aan elkaar hebben. Het netwerk stimuleert onderling contact en veel leden maken gebruik van de expertise of denkkracht die in het netwerk aanwezig is, vragen elkaar om raad, zijn elkaars klant of klankbord. De leden komen uit verschillende sectoren wat kan leiden tot verrassende kruisbestuivingen.

Je kunt je aanmelden door het contactformulier in te vullen op de contactpagina.

COMMITMENT
Commitment vinden wij belangrijk en daarom verwachten we van onze leden dat ze hun agenda aan het begin van het jaar leegmaken voor de netwerkavonden. Leden die meer dan twee keer per jaar afzeggen, kunnen worden verzocht plaats te maken voor een ander. Bij verhindering dat graag uiterlijk 48 uur van tevoren doorgeven via de mail. Bij niet tijdig afzeggen worden de volledige diner kosten dmv een factuur in rekening gebracht.

KOSTEN
Het lidmaatschap loopt van 1 september t/m 31 augustus en kost € 125,- per jaar. Het lidmaatschap gaat in nadat de contributie is betaald. Bij acceptatie van het lidmaatschap verklaar je je akkoord met de statuten van het netwerk.
Opzeggen is mogelijk door vóór 31 augustus een e-mail te sturen naar info@vrouwennetwerkbergen.nl