Wat doet

vrouwen netwerk bergen

Iedere tweede woensdag van de maand dineren de leden op een wisselende locatie. Onze leden zijn werkzaam in verschillende vakgebieden en hebben verschillende achtergronden. Op zo’n netwerkavond wordt er lekker gegeten maar ook kennis gedeeld, contact gelegd en vriendschap gesloten. Op deze netwerkavondenzullen activiteiten plaatsvinden, zoals een bedrijfsbezoek, een workshop of er zijn inspirerende sprekers.

VEELZIJDIGE LEDEN

Bij het vrouwen netwerk bergen borrelt de reisbranche met de medische sector, juristen praten met kunstenaars en de horeca zit aan tafel met een coach. Totaal verschillende werelden ontmoeten elkaar (en komen meer overeen dan gedacht).

Klik op STATUTEN en op HUISHOUDELIJK REGLEMENT voor meer informatie.

BESTUUR

Jorianne de Nie – voorzitter     Ellen Labree – vice-voorzitter en penningmeester     Dorien de Jongh – secretaris en ledencommissie     Pam Asselbergs – media manager

SOCIAL MEDIA

De leden van het vrouwen netwerk bergen houden ook contact met elkaar via Linkedin en / of Facebook.

Networking is not collecting contacts.
Networking is about planting relations.

_ misha.at