Seizoen 2022-2023

Mei 2023

Mediteren in de Abdij

Een bijzondere bijeenkomst, dit keer in de Abdij van Egmond, waar we gingen mediteren onder begeleiding van Arno Reijers.

Arno Reijers bestudeert en beoefent sinds begin jaren ’70 ‘meditatie’ vanuit zowel Oosters als Westers perspectief. Daarnaast was hij respectievelijk werkzaam als therapeut in de geestelijke gezondheidszorg, trainer, opleider en ruim 20 jaar als directeur van een opleidingsinstituut voor de GGZ.

Achtergrond informatie: 
Tegen het einde van het 2e Vaticaans concilie, in 1965, wordt in het document Nostrae Aetate (in deze tijd…) de nadruk gelegd op datgene wat gelovigen van verschillende religies met elkaar verbindt, in plaats van wat hen van elkaar scheidt. In diezelfde periode worden Oosterse meditatiepraktijken in het Westen steeds populairder. Deze twee factoren vormden voor christelijke monniken aanleiding tot een gedegen onderzoek naar de overeenkomsten tussen Oosterse en Westerse contemplatieve oefenpraktijken. In dit onderzoek stuitte de monniken John Main (1926 – 1982) en Thomas Keating (1923 – 2018) op duidelijke overeenkomsten tussen de uit het Oosten afkomstige praktijken zoals mantra- en zenmeditatie en oefenpraktijken uit de eigen eeuwenoude christelijke mystieke traditie. In dit verband verwijzen zij met name naar de woestijnvaders (3e en 4e eeuw), in het bijzonder naar Johannes Cassianus en een mystiek traktaat uit de 14e eeuw genaamd “De wolk van niet weten”. Het betreft een traditie die onder de namen “gebed van eenvoud” en “gebed van het hart” haar oorsprong vindt in de tijd van de apostelen.  In essentie komen de gevonden overeenkomende punten tussen de Oosterse en Westerse contemplatieve praktijken neer op: in een passende houding neerzitten in stilte en concentratie op het steeds weer in stilte herhalen (“japa”) van een gebedswoord of korte zin (“mantra”) al dan niet in harmonie met de ademhaling. 

De moeilijkheid van deze spirituele praktijk is haar eenvoud…


April 2023

Houdbare zorg

Prof. Dr. Marianne de Visser bij ons te gast zijn en zal zij spreken over het onderwerp ‘Houdbare zorg’

Prof. Dr. M. De Visser was tot eind 2022 Raadslid van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid). Daarvoor was zij neuroloog in het Amsterdamse UMC en emeritus hoogleraar neurologie aan de UvA.

De Nederlandse zorg presteert over het algemeen goed, maar er zijn in delen van de zorg grote knelpunten. Om toegankelijkheid en kwaliteit te waarborgen moet de zorg in financieel, personeel, en maatschappelijk opzicht houdbaar zijn. Omdat deze dimensies steeds meer onder druk staan en nauw met elkaar verstrengeld zijn, is houdbare zorg vooral een kwestie keuzes maken en prioriteren. De WRR pleit in zijn rapport Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak voor weloverwogen, heldere en soms scherpe keuzes in het belang van toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg en van brede gezondheidswinst. Een dergelijke prioritering is allereerst een verantwoordelijkheid van de politiek, en daarnaast van zorgverleners en toezichthouders in alle sectoren. En niet in het minst van burgers zelf.


Maart 2023

Win-win in de financiële wereld

Wijnand Nuijts, manager Behavioral Change Program bij de Nederlandse Bank, komt ons namelijk een toelichting geven op een recent onderzoek naar wat bestuurders kunnen doen om betere afwegingen te maken tussen winst en fysieke en/of financiële veiligheid.

Van ondernemingsbestuurders wordt steeds meer verwacht dat zij in hun besluiten rekening houden met allerlei maatschappelijke belangen (in plaats van alleen maar voor de winst te gaan). Feit is echter dat zij worstelen met het nemen van dergelijke evenwichtige besluiten. Zo leidden slechte beslissingen tot de financiële crisis en tot de crashes met de onveilige Boeing 737 Max.

Een zeer interessant onderwerp wat ons allen aangaat.


Februari 2023

Gezond boodschappen doen

Voor deze maand hebben wij Juglen Zwaan, schrijver bij A Healthy Life, uitgenodigd en wij zijn heel blij dat hij heeft toegezegd. 

Juglen is spreker en schrijver over voeding en gezondheid. Hij is een gepassioneerde voedingskundige met een onbedwingbare honger naar nieuwe inzichten. Hij schreef de boeken De supplementenwijzer, De voedingswijzer en De receptenwijzer. Juglen is inmiddels meer dan 10 jaar onderdeel van het radioprogramma gezondheidsnieuws en was vaste gast in het TV-programma Wat eten we op SBS6. Hij studeerde Voeding & gezondheid aan de Open Universiteit en Nutrition Science aan Stanford. Hij onderzoekt kritisch en combineert moderne wetenschap met eeuwenoude kennis. Juglen is een voorstander van puur natuur. Hij hangt geen enkel voedingsgeloof aan, maar combineert vele visies. 

Tijdens onze bijeenkomst nam Juglen ons mee langs de afdelingen in de supermarkt, met als leidraad ‘Eet je gezond inde supermarkt’ en dan specifiek gericht op ons thema ‘De wereld van morgen’.

Voor meer info, zie ook Gezonde boodschappen


December 2022

Een winterse vertelling met de klanken van een harp

De bijeenkomst van 14 december stond uiteraard in het teken van kerst, de feestdagen en winterse gezelligheid. Het werd een sfeervolle avond die werd opgeluisterd door het prachtige harpspel van Anita Ramphal.

Daarnaast werden we meegenomen in een prachtig winterverhaal dat werd voorgedragen door een van onze eigen leden.

Verder genoten we natuurlijk van een heerlijk diner en de onderlinge gezelligheid, zoals wij regelmatig doen op onze vaste stek vaak Restaurant Merlet en onderlinge gezelligheid. Kortom een prachtige manier om in een kersstemming te komen en het jaar 2022 af te sluiten.


Oktober 2022

25 jarig Jubileum Vrouwennetwerk Bergen!

Na maanden van voorbereidingen én de bijbehorende voorpret was het dan eindelijk zover, het 25 jarig jubileumfeest van het Vrouwennetwerk Bergen!

Dit werd gezamenlijk gevierd op 8 oktober in restaurant Merlet, waar we hebben genoten van een uitgebreid en feestelijk buffet met voor ieder wat wils. Daarnaast werd er een workshop Salsa dansen gegeven, die alle beentjes van de vloer kreeg.

Alle dames hadden gehoor gegeven aan de oproep om er feestelijk uit te zien met een touch of glitter.

Het werd een avond om nog lang van na te genieten.